KOÇ ÜNİVERSİTESİ UNESCO KÜRSÜSÜ

PROF. ÇİĞDEM KAĞITÇIBAŞI ‘İNSAN GELİŞİMİ ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ’

Koç Üniversitesinde ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma’ konusunda bir UNESCO Kürsüsü kurulmuştur. Bu kürsüde toplumsal cinsiyet eşitliği ve insan odaklı sürdürülebilir kalkınma alanlarında çeşitli çalışmalar yapılacaktır.

Koç Üniversitesi UNESCO Kürsüsü nezdinde yeni bir bilim ödülü oluşturulmuştur. Bu, sürdürülebilir kalkınmada büyük önem taşıyan insan gelişimini ve esenliğini desteklemeye yönelik bir araştırma ödülüdür.

Son yıllarda kalkınmanın insan unsuru ön plana çıkmıştır.  İnsan sermayesi, insan kapasitesi, sağlıklı insan gelişimi gibi kavramlarla anılan bu yaklaşımla, toplumsal kalkınmanın sadece ekonomik ve teknolojik gelişmelerle değil, temel olarak insanın gelişimiyle ilgili olduğu ortaya konmuştur.

İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü, öncelikle psikoloji alanında insan gelişimini ya da genel olarak insan esenliğini desteklemeye yönelik uygulamalı ya da uygulamalara ışık tutabilecek bilimsel araştırma projeleriyle, sosyoloji ve eğitim bilimleri gibi diğer davranış bilimlerinde aynı mahiyetteki projelere verilir.

 

Ödüle Aday Olma Şartları:

 • Türk vatandaşı olmak
 • 40 yaşını geçmemiş olmak
 • Doktora derecesine sahip olmak ya da tez aşamasında doktora öğrencisi olmak

Değerlendirmeler, hem projenin değeri, hem de adayın bilimsel liyakati göz önünde bulundurularak yapılır. Ortak araştırma projelerinde ödül, yukarıdaki şartlara uyan araştırmacıya verilir.

Jüri Üyeleri:

Ödül jürisi, ikisi Koç Üniversitesi ve biri saygın araştırma üniversitelerinin sosyal bilimler bölümleri öğretim üyelerinden olmak üzere 3 kişiden oluşur.

Jürinin Çalışma Yöntemi:

 • Araştırma projeleri jüri tarafından değerlendirilir ve ödüle layık görülen aday veya en fazla iki aday için karara bağlanır.
 • Değerlendirme sürecinde jüri tarafından ödüle layık eser olmadığına karar verilirse, o yıl için ödül verilmeyebilir.

Ödülün Duyurulması:

Ödülün duyurulması basın, üniversite kamu ile ilişkiler ve diğer ilgili kuruluşlarca gerçekleştirilir. Ödül internet yolu ile de duyurulur (https://kockam.ku.edu.tr/  ).

Başvuru Yöntemi ve Gerekli Belgeler:

 1. Adayın iletişim bilgileri (e-posta, telefon, kurum, görev vb.) ve Projenin Türkçe ve İngilizce başlığı
 2. Adayın Üniversitede kayıtlı olduğunu veya mezun olmuş olduğunu bildiren resmi yazı ile lisansüstü dönemindeki transkripti
 3. Özgeçmiş
 4. İNSAN GELİŞİMİ ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ BAŞVURU DOSYASI
 5. a) Doktora sürecine devam etmekte olanlar, ödüle aday gösterdikleri doktora tezi proje tekliflerini sunmalıdır. Ayrıca, yüksek lisans tezlerini, doktora tez teklifinin kabul edildiğini bildiren raporu ve varsa yayınlarını göndermelidirler.
 6. b) Doktora sonrası araştırmacılar ödüle, yapılacak araştırmaya ilişkin yöntemlerini de içeren bir proje teklifi ile başvurmalıdır. Ayrıca, doktora tezinin bir örneği ve varsa diğer yayınlarını göndermelidirler.
 7. Sunulan akademik çalışmanın niçin ödüle layık olduğunu özetleyen bir sayfalık bir yazı

‘İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü’ başvuruları Türkçe veya İngilizce yapılabilir. Başvuru belgeleri PDF formatında unescochair@ku.edu.tr e-mail adresine gönderilmelidir.

Başvuru Süreci

Son başvuru tarihi:     1 Temmuz 2021

 

Ödül Hakkında:

İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü, Prof. Çiğdem Kağıtçıbaşı adına Türkiye’de insan esenliğine yönelik uygulamalı insan bilimine katkı olarak sağlanmaktadır. Ödül tutarı 30,000 TL’dir.