KOÇ-KAM Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi

BAKIŞ AÇIMIZ

TOPLUMSAL CİNSİYET TEMELLİ BAKIŞ AÇIMIZ

KOÇ-KAM toplumsal cinsiyetin diğer disiplinlerden kopuk tekil bir çalışma alanı olmaktan ziyade her akademik alan ve araştırma ile ilişkili olduğu fikrinden yola çıkmaktadır. Birçok farklı bölüme mensup öğretim üyesi ve araştırmacı toplumsal cinsiyet konularının bilimsel konular ile bağlantılı olduğu, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kadınların toplumla, hukukla ve siyasetle olan ilişkisini önemli derecede şekillendirdiği ve yine toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kadın ve erkeklerin gündelik yaşamlarını da şekillendirdiği ortak kabülleri ile bir araya gelmiştir.

KOÇ-KAM’ın yürütmekte olduğu disiplinler-arası Toplumsal Cinsiyet Sertifika Programı birlikte yaşayan insan ve vatandaşlar olarak ilişkilerimizi biçimlendiren, toplumsal-cinsiyet temelli norm, rol ve karar alma mekanizmaları ile toplumları şekillendiren toplumsal cinsiyet konularında bilgi birikimi ve farkındalık yaratacak şekilde hazırlanmıştır. Toplumsal cinsiyet norm ve ilişkilerinin tarihsel, felsefi, sosyolojik ve psikolojik temellerinin kavranması yolu ile toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlik, ayrımcılık ve baskıyı sorgulamak, çevre ve toplumu dönüştürmek için gerekli olan kavramsal ve ampirik araçlara ulaşılmasını sağlamaktadır.

KOÇ-KAM’a bağlı öğretim üyeleri ve araştırmacılar Türkiye’de ve başka coğrafyalarda toplumsal cinsiyet konularında iletişim ve farkındalığı güçlendirmek ve disiplinler-arası ve çok-yöntemli bakış açıları ile daha da güçlenen toplumsal cinsiyet araştırmalarında işbirliği yapmak hedefleriyle bir araya gelmiştir. Araştırmalarımızda toplumsal cinsiyet bakış açısı kullanmanın gerekliliğine, bilimsel araştırmalar, toplumsal pratikler ve toplumsal cinsiyet politikaları arasında önemli ve sıkı ilişkiler olması gerektiğine inanmaktayız.

Başlıca araştırma alanlarımız aşağıdaki gibi olup, bunlarla sınırlı kalmamaktadır:

  • Aile, toplumsal cinsiyet, kişisel gelişim ve insan gelişimi 
  • Kadının insan hakları
  • Toplumsal cinsiyet, hukuk ve siyaset
  • Feminizm, feminist kuram ve felsefe
  • Görsel sanatlarda toplumsal cinsiyet
  • Kadın sağlığı, beden politikaları, bakım
  • Kadın hareketleri, katılım ve demokrasi

KOÇ-KAM’a bağlı öğretim üyelerimizin kişisel araştırmaları hakkında daha detaylı bilgi için ‘Biz Kimiz sekmesine bakabilirsiniz.

Turkish