KOÇ-KAM Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi

People - TR

Yönetim Kurulu

Çiğdem Kağıtçıbaşı (KOÇ-KAM Direktörü), Psikoloji Profesörü

ckagit@ku.edu.tr

Aile, toplumsal cinsiyet, insani gelişim ve kültürel bağlamda şahıs

Çiğdem Kağıtçıbaşı Koç Üniversitesi’nde psikoloji profesörü ve KOÇ-KAM direktörüdür.

Kağıtçıbaşı’nın çalışmaları Sosyal/Kültürel psikoloji alanında olup politikayla ilgili alanlara da uzanır. Kitabı Ben, Aile ve İnsan Gelişimi: Kültürel Psikoloji (2007) araştırma alanını etraflıca yansıtır. Teorik ve uygulama çalışmaları aile, toplumsal cinsiyet, insani gelişim ve kültürel bağlamda şahıs konularını kapsar. Kağıtçıbaşı, International Association for Cross-Cultural Psychology’nin başkanlığı ve üyeliği, International Social Science Council and International Union of Psychological Science’ın başkan yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir.

Kağıtçıbaşı, Amerika Psikoloji Derneği (1993), Uluslararası Uygulamalı Psikoloji Derneği (1998), Avrupa Gelişim Psikolojisi Derneği (2007) tarafından seçilen ‘‘Seçkin Bilimsel Katkı’’ ödülüne layık görülmüştür. Kağıtçıbaşı, Türk Bilim Akademisi’nin kurucu üyelerinden olup, günümüzde Bilim Akademisi’nin üyesi olarak görev almaktadır. Prof. Dr. Kağıtçıbaşı, TÜBİTAK’ın finanse ettiği ergenlerin olumlu gelişim ve esenliğini desteklemek için müdahale konulu projesini yürütmektedir.

Detaylı bilgi için


Hülya Şimga (KOÇ-KAM Direktör Yardımcısı), Felsefe Doçenti

hsimga@ku.edu.tr

Felsefe, toplumsal cinsiyet çalışmaları, feminizm, kadının insan hakları, etik

Hülya Şimga felsefe doçentidir ve Koç Üniversitesi Felsefe Bölümü başkanıdır (İstanbul, Türkiye).

Boğaziçi Üniversitesi’nden felsefe diplomasını aldıktan sonra felsefe çalışmalarını devam ettirmek için ABD’ye gitmiştir. Duquesne Universitesi’nden (Pittsburgh, PA) yüksek lisans ve doktorasını almıştır. Amerika Felsefe Derneği (APA), Türk Felsefe Kurumu (TFK) ve AtGender adlı Avrupa Cinsiyet Çalışmaları derneğinin üyesidir.

Şimga, online gazetelerde yazmakta ve çeviriler yapmaktadır. Türkçe (anadil), Fransızca ve İngilizce konuşmaktadır. Şimga, yerel ve uluslararası akademik dergilerde kadının hakları, ikinci dalga feminizm, Simone de Beauvoir, Judith Butler konularında makaleler yayınlamıştır. Son çalışması, ‘“Judith Butler and an Ethics of Humanization” olup Dialogue and Universalism dergisinde yayınlanmıştır 3/2014.

Detaylı bilgi için


Ahmet İçduygu (KOÇ-KAM Yönetim Kurulu Üyesi), Uluslararası İlişkiler Profesörü

aicduygu@ku.edu.tr

Göç çalışmaları, politik demografi, etnik ve ırksal çalışmalar, Akdeniz çalışmaları

Ahmet İçduygu, Koç Üniversitesi Sosyal ve İnsani Bilimler Fakültesi’nin dekanıdır (İstanbul, Türkiye). Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Sosyoloji Bölümü’nde öğretim görevlisidir. Koç Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi direktörüdür (MiReKoc). Australian National University’den doktorasını almıştır ve Türk Bilim Akademisi üyesi olarak seçilmiştir. Bireysel araştırma projeleri yanında, Prof. Dr. İçduygu IOM, UNCHR, AB, OECD, ILO gibi birçok uluslararası örgüt için çalışmalarda bulunmuştur. Göç çalışmaları, vatandaşlık teorileri ve pratiği, uluslararası örgütler, sivil toplum, milliyetçilik ve etnik yapı ve araştırma metodları konularında eğitim vermektedir.

Detaylı bilgi için


Bertil Emrah Oder (KOÇ-KAM Yönetim Kurulu Üyesi), Hukuk Profesörü

boder@ku.edu.tr

Karşılaştırılmalı anayasa hukuku, karşılaştırılmalı anayasal değerlendirme, AB hukuku, uluslararası insan hakları hukuku, toplumsal cinsiyet eşitliği

Bertil Emrah Oder Koç Üniversitesi’nde tam zamanlı anayasa profesörüdür ve Hukuk Fakültesi dekanıdır. İstanbul Üniversitesi’nde lisans derecesini aldıktan sonra Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü’nde yüksek lisans derecesini tamamlamıştır. University of Cologne (Almanya)’dan başarılarından ötürü övgüye değer ‘‘summa cum laude’’ doktora derecesiyle mezun olmuştur. AB hukuku, insan hakları hukuku, uluslararası ilişkiler ve toplumsal cinsiyet çalışmaları merkezlerinde yönetim kurulu ve direktör yardımcılığı görevlerinde bulunmuş ve UN Women ve Inter-Parlamanter Birlik’te uluslararası danışman olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinde yasama incelemesi ve kapasite geliştirme projelerini yürütmüştür.

Detaylı bilgi için

 


Ayişe Karadağ (KOÇ-KAM Yönetim Kurulu Üyesi)

 


Bahar Rumelili (KOÇ-KAM Yönetim Kurulu Üyesi)

 


Çetin Çelik (KOÇ-KAM Yönetim Kurulu Üyesi)

 


Aslı Niyazioğlu (KOÇ-KAM Yönetim Kurulu Üyesi)

 


Lerzan Örmeci (KOÇ-KAM Yönetim Kurulu Üyesi), Endüstri Mühendisliği Doçenti

lormeci@ku.edu.tr

Stokastik modeller, harekat araştırmaları, sağlık hizmetleri işlemleri

Lerzan Örmeci lisans ve master derecelerini ODTÜ Endüstri Mühendisliği Fakültesi’nden 1990 ve 1993 yıllarında almıştır. Harekat araştırmaları konulu doktora derecesini 1998 yılında Weatherhead School of Management, Case Western Reserve University’de tamamlamıştır. Doktoradan sonra, 2 yıl boyunca University of Eindhoven’daki EURANDOM araştırma enstitüsünde çalışmalarda bulunmuştur. Rotterdam Ekonomi Fakültesi’nde Güz 2000 döneminde eğitim görevlisi olarak çalışmıştır. Koç Üniversitesi’ne Bahar 2001 döneminde öğretim görevlisi olarak katılmıştır. Örmeci, 2010 yılında Wharton School, University of Pennsylvania’da ziyaretçi akademisyen olmuştur. Araştırma alanı, stokastik modelleme ve sağlık hizmetleri işlemleri üstünedir.

Detaylı bilgi için


Zeynep Gülru Göker (KOÇ-KAM Uzman Araştırmacı)

zgoker@ku.edu.tr

Çağdaş siyaset felsefesi, feminist kuramlar, siyasal katılım, müzakereci demokrasi, kadın hareketleri, toplumsal cinsiyet ve militarizm 

Zeynep Gülru Göker KOÇ-KAM’da doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmaktadır. Doktora derecesini siyaset bilimi alanında City University of New York Graduate Center’dan (2011), lisans derecesini toplumsal ve siyasal bilimler alanında Sabancı Üniversitesi’nden (2003) almıştır. Doktora tezinde, müzakereci ve çatışmacı demokrasi kuramlarını siyasi eylemlilik bağlamında tartışmış, sessizlik ve siyaset arasındaki ilişkiyi toplumsal cinsiyet bakış açısından incelemiştir. Müzakereci demokrasi, kadın hareketleri, kadınlar ve siyasal katılım, militarizm ve toplumsal cinsiyet, güncel araştırma konularını oluşturmaktadır. Bu konular üzerine çeşitli makaleleri ulusal ve uluslararası akademik dergi ve kitaplarda yayımlanmıştır. Siyaset bilimi ve toplumsal cinsiyet çalışmaları alanında bir çok ders vermiştir. 


Aslı E. Mert (KOÇKAM & UNESCO Kürsüsü Doktora Sonrası Araştırma Görevlisi)

amert@ku.edu.tr

Toplumsal Cinsiyet, Aile ve İş Yaşamı, Ekonomik Sosyoloji, Sosyal Politika, Eğitim Sosyolojisi, Mutluluk Sosyolojisi

Aslı E. Mert KOÇ-KAM ile ortaklaşa çalışmalar yürüten UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Kürsüsü’nde doktora sonrası araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde tamamladıktan sonra, yüksek lisans ve doktora derecelerini Oxford Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden almıştır. Doktora araştırmasında yüksek eğitimli kadınların prestijli erkek egemen mesleklerde yeterince yer almamaları konusuna odaklanmış ve mikro düzeyde eşitsiz ev içi görev dağılımı, orta düzeyde işveren ön yargıları ve makro düzeyde kadınları iş yaşamında çalışan/işveren, erkekleri ise aile içinde eş/baba olarak destekleyen sosyal politikaların yeterli düzeyde olmayışının meydana getirdiği kısır döngü üzerine çalışmıştır. Araştırma alanları kadınların farklı mesleklerdeki katılım örüntüleri ve kariyer gelişimleri, aile ve iş yaşamının dengelenmesi ve bu bağlamdaki sosyal politikalar ile bireylerin özellikle iş piyasasındaki pozisyonlarıyla bağlantılı mutluluk/yaşam tatmini düzeyleri üzerinedir. 


İrem Şot (KOÇ-KAM Koordinatörü)

irsot@ku.edu.tr

 


KOÇ-KAM DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Aysel Badır

Prof. Dr. Zeynep Direk

Prof. Dr. Özlem Keskin

Doç. Dr. Zeynep Cemalcılar

Doç. Dr. Başak Çalı

Doç. Dr. Seda Ertaç

Doç. Dr. Öznur Özkasap

Doç. Dr. Lucienne Şenocak

Doç. Dr. Zeynep Derya Tarman

Doç. Dr. İnsan Tunalı

Doç. Dr. Bilge Yağmurlu

Yrd. Doç. Dr. Dikmen Bezmez

Yrd. Doç. Dr. Lale Güler

Yrd. Doç. Dr. Megan MacDonald

Yrd. Doç. Dr. Özlem Altan Olcay

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Yazıcı

Laleper Aytek

Edward Alexander Dunkley

Ogün Kırtıl


KOÇ-KAM DANIŞMANLAR

Prof. Dr. Feride Acar (ODTÜ)

Prof. Dr. Fatmagül Berktay (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Ayşe Buğra (Boğaziçi Üniversitesi)

Prof. Dr. Yıldız Ecevit (ODTÜ)

Prof. Dr. Deniz Kandiyoti (London Üniversitesi)

Prof. Dr. Serpil Sancar (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Nermin Abadan Unat (Boğaziçi Üniversitesi)

Hülya Gülbahar (KADER)

Hilal Kuşçul (AÇEV)

Turkish