KOÇ-KAM Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi

People - TR

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Bertil Emrah Oder – KOÇKAM Director and UNESCO Chair on Gender Equality and Sustainable Development, Dean of Law School

boder@ku.edu.tr

Karşılaştırılmalı anayasa hukuku, karşılaştırılmalı anayasal değerlendirme, AB hukuku, uluslararası insan hakları hukuku, toplumsal cinsiyet eşitliği

Bertil Emrah Oder Koç Üniversitesi’nde tam zamanlı anayasa profesörüdür ve Hukuk Fakültesi dekanıdır. İstanbul Üniversitesi’nde lisans derecesini aldıktan sonra Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü’nde yüksek lisans derecesini tamamlamıştır. University of Cologne (Almanya)’dan başarılarından ötürü övgüye değer ‘‘summa cum laude’’ doktora derecesiyle mezun olmuştur. AB hukuku, insan hakları hukuku, uluslararası ilişkiler ve toplumsal cinsiyet çalışmaları merkezlerinde yönetim kurulu ve direktör yardımcılığı görevlerinde bulunmuş ve UN Women ve Inter-Parlamanter Birlik’te uluslararası danışman olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinde yasama incelemesi ve kapasite geliştirme projelerini yürütmüştür.

Detaylı bilgi için

 

Prof. Dr. Ayişe KaradağKOÇ-KAM Executive Board Member and Dean of College of Nursing

 

Assoc. Prof. Bahar Rumelili - KOÇ-KAM Executive Board Member and Associate Professor of International Relations Department

 

Asst. Prof. Aslı E. MertVice Director of KOÇ-KAM and Assistant Professor of Sociology Department 

amert@ku.edu.tr

Toplumsal Cinsiyet, Aile ve İş Yaşamı, Ekonomik Sosyoloji, Sosyal Politika, Eğitim Sosyolojisi, Mutluluk Sosyolojisi

Aslı E. Mert KOÇ-KAM ile ortaklaşa çalışmalar yürüten UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Kürsüsü’nde doktora sonrası araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde tamamladıktan sonra, yüksek lisans ve doktora derecelerini Oxford Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden almıştır. Doktora araştırmasında yüksek eğitimli kadınların prestijli erkek egemen mesleklerde yeterince yer almamaları konusuna odaklanmış ve mikro düzeyde eşitsiz ev içi görev dağılımı, orta düzeyde işveren ön yargıları ve makro düzeyde kadınları iş yaşamında çalışan/işveren, erkekleri ise aile içinde eş/baba olarak destekleyen sosyal politikaların yeterli düzeyde olmayışının meydana getirdiği kısır döngü üzerine çalışmıştır. Araştırma alanları kadınların farklı mesleklerdeki katılım örüntüleri ve kariyer gelişimleri, aile ve iş yaşamının dengelenmesi ve bu bağlamdaki sosyal politikalar ile bireylerin özellikle iş piyasasındaki pozisyonlarıyla bağlantılı mutluluk/yaşam tatmini düzeyleri üzerinedir. 

 

Prof. Dr. Aylin KüntayKOÇ-KAM Executive Board Member,  Dean of College of Social Sciences and Humanities and Director of Graduate school of Social Sciences and Humanities

 

Assoc. Prof. Öznur Özkasap -  KOÇ-KAM Executive Board Member and Associate Professor of Computer Engineering Department

 

KOÇ-KAM DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Aysel Badır

Prof. Dr. Zeynep Direk

Prof. Dr. Özlem Keskin

Doç. Dr. Zeynep Cemalcılar

Doç. Dr. Başak Çalı

Doç. Dr. Seda Ertaç

Doç. Dr. Öznur Özkasap

Doç. Dr. Lucienne Şenocak

Doç. Dr. Zeynep Derya Tarman

Doç. Dr. İnsan Tunalı

Doç. Dr. Bilge Yağmurlu

Yrd. Doç. Dr. Dikmen Bezmez

Yrd. Doç. Dr. Lale Güler

Yrd. Doç. Dr. Megan MacDonald

Yrd. Doç. Dr. Özlem Altan Olcay

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Yazıcı

Laleper Aytek

Edward Alexander Dunkley

Ogün Kırtıl

 

KOÇ-KAM DANIŞMANLAR

Prof. Dr. Feride Acar (ODTÜ)

Prof. Dr. Fatmagül Berktay (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Ayşe Buğra (Boğaziçi Üniversitesi)

Prof. Dr. Yıldız Ecevit (ODTÜ)

Prof. Dr. Deniz Kandiyoti (London Üniversitesi)

Prof. Dr. Serpil Sancar (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Nermin Abadan Unat (Boğaziçi Üniversitesi)

Hülya Gülbahar (KADER)

Hilal Kuşçul (AÇEV)

Turkish