KOÇ-KAM Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Research Grants

Araştırma Ödülleri

KOÇ-KAM Araştırma Ödülleri programı 2011 yılında Vehbi Koç Vakfı’nın desteğiyle Türkiye ile ilgili toplumsal cinsiyet araştırmalarını teşvik etmek ve desteklemek ve toplumsal cinsiyet konularında farkındalık arttırmak amacıyla başlatılmıştır. KOÇ-KAM farklı disiplinlerde Türkiye ile ilgili toplumsal cinsiyet konularında tamamlanmak üzere oluşturulan öne çıkan araştırma önerilerine fon sağlamaktadır. Ödül almaya hak kazanan araştırmalar, bağımsız bilim jürisi değerlendirmesi sonucu seçilmektedir. KOÇ-KAM bu program ile ülkemizde toplumsal cinsiyet araştırmalarına maddi olanak sağlamak üzere benzer girişimcilere örnek oluşturmayı da amaçlamaktadır. Araştırmalar, konu ve amaç açısından özgünlükleri ve projenin amacına uygun metodolojiler benimsemeleri açılarından değerlendirilmiş ve sonuçlarının bilimsel bilgi birikimine potansiyel katkıları göz önünde bulundurularak seçilmiştir.

Çeşitli zamanlarda, projelerin değerlendirilmesine katkı sağlayan bilim jürisi üyelerimize teşekkür ederiz:

Prof. Dr. Feride Acar

Prof. Dr. Yeşim Arat

Prof. Dr. Ayşe Ayata

Prof. Dr. Aksu Bora

Prof. Dr. Serpil Çakır

Prof. Dr. Zeynep Direk

Prof. Dr. Edhem Eldem

Prof. Dr. Alpay Filiztekin

Prof. Dr. Fatma Belkıs Kümbetoğlu

Prof. Dr. Ayşe Öncü

Prof. Dr. Ayşe Nur Saktanber

Prof. Dr. Nebi Sümer

Prof. Dr. İnci User

Prof. Dr. Gülriz Uygur

Doç. Dr. Evren Balta

Doç. Dr. Pınar Uyan Semerci

Yrd. Doç. Lemi Baruh

Yrd. Doç. Tilbe Göksun

Yrd. Doç. Çiğdem Maner

Yrd. Doç. Ayşecan Terzioğlu

Turkish