KOÇ-KAM Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Partnership with UNESCO

UNESCO İLE İŞBİRLİĞİ

 

Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma UNESCO Kürsüsü

 

Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) Direktörü ve Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı adına Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma UNESCO Kürsüsü Koç Üniversitesi ev sahipliğinde kuruldu. Temel amacı toplumsal cinsiyet ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında yapılan araştırmaların ilerlemesine katkı sağlamak olan UNESCO Kürsüsü; araştırmacılar arasında ulusal, bölgesel ve uluslararası işbirliğini desteklemektedir. Bu hedef doğrultusunda araştırma merkezleri, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, özel ve kamu sektörü arasında sürdürülebilir bağlar kurulması yönünde girişimlerde bulunmaktadır. UNESCO Kürsüsü, Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) ile işbirliği halinde faaliyet göstermektedir.

 

KOÇ-KAM ve UNESCO ortaklığında "İşyerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi"
 

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ve Koç Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM)’ın birlikte hazırladığı “İşyerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi”, 10-17 Haziran 2015 tarihleri arasında Koç Holding’de gerçekleşti. Birer günlük eğitimlere, 5 gün boyunca Koç Holding’e bağlı farklı sektörleri temsil eden firmalardan toplam 198 yönetici katıldı. KOÇ-KAM'ın değerli hocaları ve UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bölümü Direktörü Sn. Gülser Corat'ın seminerlerinin yanı sıra, Prof. Dr. Güler Fişek ve AÇEV'in katkılarıyla gerçekleştirilen uygulamalı grup çalışmaları sonunda katılımcılara UNESCO ve KOÇ-KAM tarafından sertifikaları takdim edildi.

* BASIN BÜLTENİ

 

 

2013 yılında KOÇ-KAM ve UNESCO (Paris Genel Merkezi) toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine ortaklaşa bir eğitim programı hazırlamak ve uygulamak üzere bir anlaşma imzaladı. Paris UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bölümü Direktörü Gülser Çorat ve KOÇ-KAM öğretim üyeleri tarafından ortaklaşa hazırlanan bu eğitim programı ilk olarak Koç Üniversitesi’nin üst düzey yöneticilerine daha sonra özel sektör firmaları çalışanlarına verildi. Eğitim programının amaçları eşitlikçi ve ayrımcılık gözetmeyen işyeri ortamları sağlanmasına katkıda bulunmak, işyerinde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak ve geliştirilmesine katkıda bulunmak, kadınların profesyonel hayatta yüksek kademelere gelmesinin önündeki engelleri açığa çıkarmak ve bu engellerin aşılmasına yardımcı olmak ve işyerlerinde cinsiyet eşitsizliğini besleyen geleneksel işleyişlerin değiştirilmesini sağlamak için gerekli önerileri yapmaktır.

Turkish