GENÇ ARAŞTIRMACILAR SEMPOZYUMU (ONLINE) “TOPLUMSAL CİNSİYET VE HAKLAR”Teknik Detaylar

Sempozyum görüntülü konferans sistemi üzerinden çevrimiçi gerçekleşecektir.  Tebliğleri kabul edilen adaylar sunumlarını 6 Kasım 2020 tarihinde kamuya açık olarak organize edilecek etkinlikte telekonferans yoluyla paylaşacaklardır. Koç Üniversitesi gerekli bağlantı linklerini ve teknik hizmeti sağlayacaktır.

Bilgi ve İletişim: kockaminfo@ku.edu.tr