PEKİN’DEN 25 YIL SONRA:NESİLLER ARASI BİR DİYALOG

December 3, 2020

2020 yılında, Pekin’de 1995 yılında toplanan Dördüncü Dünya Kadın Konferansı’nın, ve bu konferansın ürünü olan, uluslararası kadın hakları mücadelesi için bir dönüm noktası niteliğindeki Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu’nun 25’inci yıl dönümünü kutluyoruz.
Pekin+25 sürecini, son çeyrek yüzyılda feminist hareketin deneyimlerini, hala güncelliğini koruyan talepleri, kazanımları ve kayıpları iki nesil arası bir diyalog ile değerlendirmek istiyoruz.
1995 yılında Pekin’de Türkiye delegasyonunda bulunmuş, Avrupa Kadın Lobisi Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Selma Acuner, Pekin+25 Gençlik Görev Gücü Üyesi İlayda Eskitaşçıoğlu ile, Pekin’den 25 yıl sonrasının bir değerlendirmesini, Prof. Dr. Bertil Emrah Oder’in moderatörlüğünde
gerçekleştirecek.
Pekin+25 sürecine, nesiller arası bir diyalog penceresinden bakmak isteyen
herkesi KOÇKAM ve Koç Üniversitesi UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve SürdürülebilirKalkınma Kürsüsü işbirliğinde düzenlenecek çevrimiçi tartışmaya bekliyoruz.
Katılım kaydı ve bağlantı linki için: