Blog yazılarını lütfen aşağıdaki şekilde alıntılayınız (APA 6 referans stili (1)):

·         Yılmaz, E. (2020, 4 Mart). Toplumsal Cinsiyete Mekân Üzerinden Bir Bakış: Kent Mekânında Kadın Olmak [Blog yazısı]. Erişim adresi: https://kockam.ku.edu.tr/toplumsal-cinsiyete-mekan-uzerinden-bir-bakis-kent-mekaninda-kadin-olmak-elif-yilmaz/ 

Please cite blog posts as presented below (APA 6 referencing style (2)):

·         Eskitaşçıoğlu, İ. (2020, 20 January). First African Summit on FGM and Child Marriages: What Can We Learn from African Activism? [Blog post]. Retrieved from https://kockam.ku.edu.tr/first-african-summit-fgm-child-marriages-can-learn-african-activism/

(1) Şencan, İ. ve Doğan, G. (2017). Bilimsel yayınlarda kaynak gösterme, tablo ve şekil oluşturma rehberi APA 6 kuralları (2. baskı).  Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. Erişim adresi: http://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf 

(2) McAdoo, T. (2016, 6 April). How to Cite a Blog Post in APA Style [Blog post]. Retrieved from https://blog.apastyle.org/apastyle/2016/04/how-to-cite-a-blog-post-in-apa-style.html