Türkiye’nin iş hayatında cinsiyet eşitliğine dayalı ilk yatırım fonu “İş Portföy İş’te Kadın Hisse Senedi Fonu” KOÇ-KAM iş birliği ile yatırımcılara sunulduTürkiye’nin en büyük yatırım fonu ailesini yöneten İş Portföy,  kadınların üretkenlikleriyle iş hayatına eşit bir şekilde dahil olması temasına dayalı  İş’te Kadın Hisse Senedi Fonu’nu , Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) iş birliğiyle, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreni ile yatırımcılara sundu.

İş Portföy; [kadınların ekonomiye katacağı değere olan inancının karinesi olarak istihdamda kadınlara daha çok ve eşitlikçi bir şekilde yer açan, kadınların yönetimde söz sahibi olmasını önemseyen şirketlerin |]yurt içi ortaklık paylarına yatırım yapan İş’te Kadın Hisse Senedi Fonu’nu kurarak Türkiye’de bir ilki hayata geçirdi.

Borsa İstanbul ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene, Borsa İstanbul, İş Bankası, Koç Üniversitesi ve bazı kamu kuruluşlarından temsilciler katıldı. Törende;  Borsa  İstanbul A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gönen, İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Tümsavaş, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Serkan Kaygalak , İş Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Türkakın, İş Portföy Yönetimi Genel Müdürü Tevfik Eraslan, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran S. İnan ve KOÇ-KAM Direktörü ve UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Kürsüsü Sahibi Prof. Dr. Bertil Emrah Oder gongu birlikte çaldılar.

Hisse senedi piyasasına ilgi duyan yatırımcılara portföy çeşitlendirme imkânı sunan İş Portföy İş’te Kadın Hisse Senedi Fonu’nun satış başlangıcı, 8 Mart 2021 Pazartesi olarak belirlenirken, fon, TEFAS’a üye tüm banka ve aracı kurumlardan alınabilecek.

Törende yaptığı konuşmada, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gönen, “Borsa İstanbul için gong törenleri çok önemli ve anlamlıdır. Bugün de, Dünya Kadınlar Günü’nde, İş Portföy‘ün kadın temalı, kadın çalışanlarına önem veren şirketlere yatırım yapılmasının önünü açan yatırım fonunun tanıtımı için buradayız. Değişik temalı ürünler bizim sermaye piyasamızı çok zenginleştiren ve yatırımcılarımızı çoğaltan ürünlerdir. İş Portföy’e bu anlamda teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

Törende yaptığı konuşmada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan şöyle konuştu:  Akademik çalışmalar, kadın istihdamının artmasının ülkelerin büyüme oranlarını yukarıya taşıdığını, yönetim kadrosunda daha fazla kadın bulundurmanın ise şirket performanslarını olumlu etkilediğini göstermektedir. Kadınların ekonomiye katacağı değere olan inancımızın bir karinesi olarak; istihdamda kadınlara daha çok ve eşitlikçi bir şekilde yer açan şirketlere yatırım yapan İş Portföy İş’te Kadın Hisse Senedi Fonu’nu kurarak Türkiye’de bir ilki hayata geçiriyoruz. KOÇ-KAM danışmanlığında belirlenen kriterlere uyum yönünden halka açık şirketleri kamuya açık kaynaklarda yer alan verileri kullanarak inceliyor, eşik puan değerini aşan şirketlerden oluşan bir yatırım havuzu oluşturuyoruz ve kadın istihdamının yarattığı verimlilikten fonumuzun yatırımcılarının faydalanmasını amaçlıyoruz. Fonumuz aynı zamanda, kadın istihdamına önem veren şirketlerin piyasa değerine sağlayacağı katkı ile şirketleri cinsiyet eşitliğine dayalı politikaları geliştirme ve uygulama yönünde teşvik edici bir rol de üstleniyor. Tüm bu özelliklerine ek olarak, Türkiye İş Bankası’nın değerli projesi sayesinde, fondan elde edilen gelirlerin bir kısmının kadın çalışmalarını desteklemek üzere kullanılmasıyla toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlanmasına aracı olmaktan da gurur duyuyoruz.” 

Eraslan konuşmasına şöyle devam etti: “Portföy yönetim sektöründe 20. yılımızı geride bırakırken, 61,6 milyar Türk lirası büyüklüğündeki varlığı yöneterek, özel portföy yönetim şirketleri arasında lider konumumuzu muhafaza ediyoruz. Yatırım fonları talebinde son üç yıldır gözlemlenen olumlu trendi sektör açısından fırsat olarak görüyoruz. Yatırımcılara, hayallerindeki yatırım fikirlerini yatırım fonlarıyla kolayca hayata geçirme imkânı sunan fon çeşitliliğini oluşturmayı hedefliyoruz. Bu amaçla İş Portföy olarak son dönemde, Teknoloji, Sağlık, Elektrikli Araçlar, Yenilenebilir Enerji gibi birçok farklı alana odaklı tematik fonla ürün yelpazemizi genişletiyoruz. Bu dinamikler ve yatırımcıların eğilimleri dikkate alındığında, tematik fon ailemizin en yeni üyesi olan İş’te Kadın Hisse Senedi Fonu’na da yoğun bir ilgi olmasını bekliyoruz.”

 

KOÇ-KAM Direktörü ve UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Kürsüsü Sahibi Prof. Dr. Bertil Emrah Oder ise şu ifadelere yer verdi: “İş Portföy ile yaptığımız ortak çalışmada, kadın-erkek eşitliği politikalarını başarılı biçimde yaşama geçiren şirketleri görünür kılıyoruz. İş’te Kadın Hisse Senedi Fonu hem eşitlikçi hem de üretken şirket modellerinin başarısını kanıtlıyor. Bu fon, şirketleri “eşitliğin liderleri” arasında yer almaya teşvik eden bir fon. Fonun alt yapısı, kadın-erkek eşitliği alanında etkisi akademik biçimde kanıtlanmış ölçüt ve uygulamalar gözetilerek hazırlandı. Bu çerçevede, şirketlerin cinsiyete göre ayrışmış veriye dayalı, saydam ve içerici bir kadın-erkek eşitliği politikası oluştururken dikkat etmesi gereken unsurları önceliklendirdik. İş Portföy ile olan iş birliğimiz, akademik bulguları başarılı biçimde uygulama fırsatını verdi. Bu aşamadan sonra, elde edilecek sonuçları kadın araştırmalarının geliştirilmesi ve kadın liderliğinin güçlendirmesi için kullanmak arzusundayız.”

Ekonomiye, İş Portföy gibi iştirakleri sayesinde bankacılık dışındaki birçok alanda da katkılar sağlayan İş Bankası Grubu, kuruluşundan bu yana kadınların ekonomideki yerini destekleyen bir anlayışla hareket ediyor. Fırsat eşitliği, kurumsal kültürünün temelini oluşturan ve çalışanlarına yönelik cinsiyet veya herhangi başka bir ayrım yapmayan İş Bankası, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (WEPs) benimseyen bir kurum olarak, kadınların gerek ekonomik hayatta gerekse toplumsal hayatta hak ettiği yeri edinmesinde üstlendiği sorumluluğu yerine getiriyor.

 

İş Portföy İş’te Kadın Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Fon, yatırım stratejisi uyarınca kadınların istihdam ve yönetimde söz sahibi olmalarını destekleyen şirketlerin yurt içi ortaklık paylarına yatırım yapacak. Fon’a dahil edilebilecek şirketlerin seçiminde; yönetim kurulunda en az bir kadın üye bulundurma, yönetiminde karar verici pozisyonda kadın yönetici bulundurma, Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (KOÇ-KAM) danışmanlığı kapsamında oluşturulacak diğer halka açık bilgilerin içeriğini sağlama gibi kriterler dikkate alınacak. Bu kriterlerden en az ikisini sağlayan şirketlerin yurt içi ortaklık payları, Fon’un yatırım yapılabilir pay senedi havuzunda yer alacak. KOÇ-KAM tarafından belirlenen ölçütlerden bazıları; kadın çalışan oranının Türkiye ortalamasının üzerinde olması, aile iş yaşamı dengesinin gözetilmesi, cinsiyet eşitliği ve eşit ücret politikalarının benimsenmesi, işe alım süreçlerinde eşitlikçi yaklaşımın benimsenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği projelerine destek sağlanması olacak.

 

İş Portföy hakkında

Kuruluşundan bu yana geçen 20 yılda portföy yönetim sektöründe öncü konumunu koruyan ve toplam 62 milyar TL* varlık yöneten İş Portföy, Türkiye’nin ilk yatırım fonunu 1987 yılında kuran İş Bankası’ndan devraldığı mirasla, tecrübesini köklü bir geçmişe dayandırıyor. 5. Türkiye Sermaye Piyasaları Ödülleri’nde kurucusu ve yöneticisi olduğu en büyük yatırım fonu ailesi ile 20. yılında bir kez daha ödüle layık görülen İş Portföy, hizmet standartlarını sürekli yükseğe taşıyarak ve yatırımcılara çağdaş iş modelleriyle çözümler sunarak başarı iddiasını geleceğe taşıyor. Son dönemde İş Portföy Teknoloji Karma Fon, BIST100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu, Sağlık Şirketleri Karma Fon, Yenilenebilir Enerji Fonu gibi belli yatırım temalarına dayalı fonları hızla yatırımcılara sunarak yeni nesil ürün yelpazesiyle dikkatleri çekiyor.

*Kaynak: SPK tarafından yayınlanan 29.01.2021 tarihli portföy değerleri tablosu

 

KOÇ-KAM hakkında

Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM), 2010 yılında disiplinler arası bir araştırma ve uygulama merkezi olarak, Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü’nde kurulmuştur. Toplumsal cinsiyet çalışmaları için bir merkez işlevi gören KOÇ-KAM’da üstün nitelikli araştırma projelerini destekleyen bir araştırma ödülleri programı ve Koç Üniversitesi öğrencilerine yönelik Toplumsal Cinsiyet Sertifika Programı yürütülmektedir. Sıklıkla düzenlenen ve ev sahipliği yapılan konferans, panel ve seminer serileriyle birçok disiplinle kesişen toplumsal cinsiyet konulu araştırmalar, ilgililerle buluşturulmakta ve akademisyenler, öğrenciler, sivil toplum aktörleri, sanatçılar arasında toplumsal cinsiyet konularında iletişim teşvik edilmektedir.