KOC-KAM’a bağlı öğretim üyeleri ve araştırmacılar Türkiye’de ve başka coğrafyalarda toplumsal cinsiyet konularında iletişim ve farkındalığı güçlendirmek ve disiplinler-arası ve çok-yöntemli bakış açıları ile daha da güçlenen toplumsal cinsiyet araştırmalarında işbirliği yapmak hedefleriyle bir araya gelmiştir. Araştırmalarımızda toplumsal cinsiyet bakış açısı kullanmanın gerekliliğine, bilimsel araştırmalar, toplumsal pratikler ve toplumsal cinsiyet politikaları arasında önemli ve sıkı ilişkiler olması gerektiğine inanmaktayız.

Başlıca araştırma alanlarımız aşağıdaki gibi olup, bunlarla sınırlı kalmamaktadır:

• Aile, toplumsal cinsiyet, kişisel gelişim ve insan gelişimi
• Kadının insan hakları
• Toplumsal cinsiyet, hukuk ve siyaset
• Feminizm, feminist kuram ve felsefe
• Görsel sanatlarda toplumsal cinsiyet
• Kadın sağlığı, beden politikaları, bakım
• Kadın hareketleri, katılım ve demokrasi
• Mühendislik ve temel bilimlerde kadın