Koç-Kam feminizmler ve demokrasi ilişkisine odaklanan ‘FIERCE’ Ufuk Avrupa projesi başlıyor

Ekim 7, 2022

KOÇ-KAM feminizmler ve demokrasi ilişkisine odaklanan “FIERCE” isimli Ufuk Avrupa projesinde yer alıyor 

Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi (Koç-Kam), Avrupa Birliği Ufuk Avrupa Araştırma ve İnovasyon Programı tarafından desteklenmeye hak kazanan FIERCE projesinin 1 Eylül 2022’de başladığını duyurmanın onur ve memnuniyetini taşıyor. Koç-Kam, 2022-2025 yılları arasında yürütülecek FIERCE projesinde ortak araştırmacı kurum olarak yer alacak ve karşılaştırmalı perspektiften Türkiye’nin deneyimlerine odaklanacak. 

FIERCE projesinin temel amacı feminist hareket, sivil toplum ve siyasal karar alıcılar arasındaki iletişimi ve işbirliğini yeniden canlandırmak için kuramsal ve uygulamaya dönük bilgi ve araçlar sağlamaktır. FIERCE çok boyutlu, aşağıdan yukarıya ve etki odaklı bir yaklaşımla feminist hareketin kurumlarla ilişkisini inceleyecektir. FIERCE bu doğrultuda beş alanda cinsiyet politikalarını karşılaştırmalı olarak analiz edecektir. Söz konusu alanlar işgücü piyasası, sağlık ve üreme hakları, LGTBQ+ hakları, göç, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet olarak belirlenmiştir. Projede yer alan sekiz ülke (Danimarka, Fransa, Yunanistan, İtalya, Polonya, Slovenya, İspanya ve Türkiye) coğrafi denge, siyasal ve kültürel bağlamların çeşitliliği ile refah sistemleri ölçütlerine göre seçilmiştir.

FIERCE, projede yer alan her ülkede feminist hareketi ve anti-feminist/toplumsal-cinsiyet-karşıtı hareketi birlikte incelemeyi hedefliyor. Bu hareketlerin söylemlerini çözümlemeyi ve bu söylemlerin toplumsal cinsiyet politikaları üzerindeki etkilerinin anlaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Ayrıca, sivil toplum örgütlerini ve diğer paydaşları bir araya getirecek politika önerileri ve politika araçları sunarak toplumsal cinsiyet eşitliğini kuramsal ve uygulamalı düzeyde destekliyor.

FIERCE kapsamında Koç Üniversitesi, tümü kesişimsel ve tamamlayıcı araştırma alanlarında çok disiplinli uzmanlığa sahip 11 kurumun (7 üniversite, 2 STK ve 2 KOBİ) oluşturduğu Konsorsiyum’un araştırma ortaklarından biridir. Avrupa’nın tüm ana bölgelerinden seçilmiş olan ortakları içeren FIERCE, proje sonuçlarının Avrupa Birliği genelinde uyarlanabilir olmasını sağlayacaktır.

FIERCE hakkında daha fazla bilgi için bkz.: https://fierce-project.eu/

Koç-Kam, feminizm ve demokrasi ilişkisine ilgi duyan tüm araştırmacıları, sivil toplumu ve karar alıcıları proje faaliyetleriyle ilgili en son güncellemeler için sosyal medya platformlarında FIERCE’ı takip etmeye davet ediyor. 

@fierceproject

@Fierceprojecteu

Fierce project

@fierceproject_eu