Koç Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) arasında imzalanan anlaşma neticesinde Mayıs 2016 tarihinde Koç Üniversitesi UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Kürsüsü kurulmuştur. Yükseköğretim kurumu ve araştırma merkezine tekabül eden bu UNESCO Kürsüsü toplum ve bilimin kesişmesi için bir merkez görevi görmektedir. Kürsü insan esenliğinin iki önemli unsuru olan toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilir kalkınmayı bir araya getirmektedir. Bu iki temel konuyu birleştiren araştırmaların geliştirilmesini ve araştırmacılar arasında ulusal, bölgesel ve uluslararası iş birliklerinin kurulmasını hedeflemektedir. Koç Üniversitesinin ev sahipliğinde faaliyet gösteren UNESCO Kürsüsü, üniversitenin Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) ile yakından ilişkilidir. 2010 yılında kurulan KOÇ-KAM sürekli olarak araştırma projelerini desteklemekte, eğitim programları yürütmekte, Türkiye’de ve yurt dışındaki benzer alanlarda faaliyet gösteren merkezler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birlikleri kurmaktadır.
Bertil Emrah Oder UNESCO Kürsüsü Sahibi
Esra Özcan UNESCO Kürsüsü İdari Direktörü

Hedefler

Gelişime yönelik hedefler (uzun vadeli)

 •  Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmek
 • Akademi, kamu sektörü, özel sektör ve hukuk alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin gelişimini teşvik etmek
 • Araştırma merkezleri, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör gibi paydaşlarla toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik sürdürülebilir çalışmaları kapsayan iş birlikleri kurmak
 • Türkiye ile Akdeniz çevresinde ve Türkiye ile Avrupa arasında bireysel ve kurumsal iş birlikleri kurmak ve uzmanlık aktarımları sağlamak
 • Sürdürülebilir kalkınma ve insani kalkınma ile birey ve toplum düzeyinde insan odaklı refahı geliştirmek
 • Sürdürülebilir kalkınmada toplumsal cinsiyet eşitliğinin rolü konulu araştırmaları geliştirmek
 • Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik olarak toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek
 • Toplumsal cinsiyet konulu araştırmaları geliştirmek
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğini araştırma programlarıyla kaynaştırmak
 • Türkiye ve çevresinde eğitim bilimleri, toplum bilimleri, insani bilimler ve doğa bilimlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilir kalkınma konulu disiplinler-arası araştırmaları geliştirmek

Özgün hedefler (kısa vadeli)

 • Başta toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilir kalkınma olmak üzere toplumsal cinsiyet konulu araştırmaları desteklemek ve teşvik etmek
 • Toplumsal cinsiyet konulu uygulamalı araştırmalara dair politikalar geliştirmek ve bu alana yönelik ilgiyi arttırmak
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda iş yaşamındaki bireylere eğitim vermek
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilir kalkınma konularında politika tavsiyeleri sağlamak