Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Siyasal Partiler Makale ÖdülüToplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Siyasal Partiler – Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Anayasalar konularında yapılan makale başvuruları jüri üyeleri tarafından değerlendirilmiş ve aşağıdaki adaylar ödüllendirilmeye layık görülmüştür.

BİRİNCİLER: Gizem Türkaslan (Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler) – Duygu Tan (Hukuk Fakültesi)
İKİNCİLER: Deniz Koçer (Endüstri Müh.) – Köksal Kaplan (Hukuk Fakültesi)
ÜÇÜNCÜLER: Osman Soylu (Ekonomi) – Hasan Basri Çifci (Hukuk Fakültesi / Sosyoloji)