Kadın Sağlığı Politikaları Paneli

Kasım 3, 2017

Kadın Sağlığı Politikaları Paneli, Prof. Dr. Kafiye Eroğlu (Koç Üniversitesi), Prof. Dr. Belkıs
Kümbetoğlu (Yeditepe Üniversitesi) ve Yrd. Doç. Dr. Ayşe Dayı’nın (Ulusötesi Kadın Konuları Merkezi Kurucu ve Kollektif Kurul Üyesi), Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 8 Mart 2013