Geleceğin Rol Model Lider Kadınları Projesi​

Geleceğin Rol Model Lider Kadınları Projesi, KOÇ-KAM bünyesinde, Hollanda Başkonsolosluğu tarafından MATRA İnsan Hakları Programı çerçevesinde fonlanmaktadır. Projemiz, 10 farklı sektörden liderlik hedefi taşıyan 100 genç kadının kendi çalışma alanlarında genel ve sektörel liderlik üzerine faydalanacağı eğitimleri, katılacağı seminerleri ve alanının en önde gelen isimlerinden alacakları mentörlük sürecini içermektedir. Sektörlerimiz, akademi, mimari ve sürdürülebilir kadın dostu kentleşme, sağlık, sanat, iş ve yönetim, girişimcilik, iletişim, perakende ve sürdürülebilir üretim (tarım başta olmak üzere), STK ve sosyal hizmet, bilim ve teknoloji alanlarından oluşmaktadır. Günümüzde kadınların istihdam oranlarının görece yüksek olduğu bağlamlarda dahi çalışma alanına ve çalışılan pozisyona göre toplumsal cinsiyete bağlı ayrımcılık sürmektedir. Kadınların her iş alanında ve pozisyonda erkeklerle eşit düzeyde rekabet edebilmeleri ve yer almaları yalnızca bireylerin refahı için değil, toplumların ekonomik ve sosyal kalkınması bağlamında da kilit bir rol oynamaktadır. Liderlik pozisyonlarında yeterli kadının yer almaması, kadınların aile içi iş bölümünden toplumsal statüsüne dek birçok konuda olumsuz bir etki yaratmaktadır. Bu projenin ana hedefi, geleceğin lider genç kadınlarını destekleyerek karar verme mekanizmalarında yer alan kadın sayısının artmasına katkıda bulunmanın yanı sıra rol model olma ve mentörlük sağlama döngüsünün kurulacak “Geleceğin Rol Model Kadınları Ağı” ile sürdürülebilirliğini sağlayarak, kadınların iş yaşamına katılım örüntülerini geliştirme yolunda bir adım atmaktır.

Bu proje, Hollanda Başkonsolosluğu tarafından fonlanan Matra İnsan Hakları Programı kapsamında yürütülmektedir.

Projeye başvurular 15 Şubat 2018 tarihinde sona ermiştir.

KOÇ-KAM Araştırma Ödülleri

KOÇ-KAM Araştırma Ödülleri programı 2011 yılında Vehbi Koç Vakfı’nın desteğiyle Türkiye ile ilgili toplumsal cinsiyet araştırmalarını teşvik etmek ve desteklemek ve toplumsal cinsiyet konularında farkındalık arttırmak amacıyla başlatılmıştır. KOÇ-KAM farklı disiplinlerde Türkiye ile ilgili toplumsal cinsiyet konularında tamamlanmak üzere oluşturulan öne çıkan araştırma önerilerine fon sağlamaktadır. Ödül almaya hak kazanan araştırmalar, bağımsız bilim jürisi değerlendirmesi sonucu seçilmektedir. KOÇ-KAM bu program ile ülkemizde toplumsal cinsiyet araştırmalarına maddi olanak sağlamak üzere benzer girişimcilere örnek oluşturmayı da amaçlamaktadır. Araştırmalar, konu ve amaç açısından özgünlükleri ve projenin amacına uygun metodolojiler benimsemeleri açılarından değerlendirilmiş ve sonuçlarının bilimsel bilgi birikimine potansiyel katkıları göz önünde bulundurularak seçilmiştir.

Prof. Çiğdem Kağıtçıbaşı İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü

Koç Üniversitesi UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Kürsüsü nezdinde Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı tarafından oluşturulan ‘İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü’ her sene düzenlenmektedir. Türkiye’de insan esenliğini desteklemeye yönelik uygulamalı ya da uygulamalara ışık tutabilecek bilimsel araştırma projelerini teşvik etmeyi amaçlayan bu ödül şimdiye dek aşağıdaki araştırmacılara takdim edildi:

  • Şebnem Özdemir, İstanbul Üniversitesi, Proje:  “ANKA (Analitik Nedensel Karar Ağacı)”
  • Miraç Burak Gönültaş, Cumhuriyet Üniversitesi, Proje: “Cinsel İstismar Amaçlı Çocuk Kaçırma Vakalarında Yaklaşım ve Suç Soruşturmasının Etkinleştirilmesi”
  • Elif Gül Yılmazlar, Rotterdam Erasmus Üniversitesi, Proje: Haksız Tahrik Kurumuna İlişkin Olarak Hakimlerin Karar Alma Süreçlerinin Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı Yönünden Değerlendirilmesi”
  • Mustafa Öztürk, Hacettepe Üniversitesi, Proje: “Temel Eğitimde Sürdürülebilir Gelişme Odaklı Eğitim (SGE) Yetkinliğinin Kazandırılması ve Yaygınlaştırılması”
  • Şebnem Feriver Gezer, Proje: “Sistemsel Düşünme Becerisinin Türkiye’deki Erken Çocukluk Eğitimine Entegrasyonu”
  • Anıl Özge Üstünel, Altınbaş Üniversitesi, Proje: “Kadın Kimliğinin Toplumsal ve Gelişimsel İnşası”

Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Sosyal Bilim Ödülü

Kadın çalışmaları alanının geliştirilmesinin öncü isimlerinden Prof. Dr. Nermin Abadan Unat adına ilk kez 2016 yılında düzenlenen “Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Sosyal Bilim Ödülü”, Sosyal Bilimler’in kadın çalışmaları alanında araştırmalar yapan doktora öğrencilerini teşvik etmeyi amaçlar.2016 yılında bu ödül Koç Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Gizem Türkarslan, Koç Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Pelin Kılınçarslan ve Northwestern Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden Hayrunnisa Göksel tarafından paylaşıldı.

Gizem Türkarslan “Türkiye ve Tunus’ta Kadınların Vatandaşlık Eylemleri ve Toplumsal Cinsiyet Rejimleri” isimli çalışmayla; Pelin Kılınçarslan “Hanehalkı Borçluluğu ve Kadın: Yunanistan ve Türkiye Karşılaştırması” başlıklı araştırmayla ve Hayrunnisa Göksel “Devletsiz bir Halk, Sınırsız Bir Hareket: Kürt Kadınlarının Yerelden Ulus-ötesine Uzanan Politik Mücadelesi” isimli çalışmayla 20 bin dolarlık ödülü bölüşen üç isim oldu.

Abadan Ödülleri, Mustafa Abadan tarafından 2008 yılında Turkish Philantrophy Funds‘da (TPF) kurulmuş bir yatırım fonu aracılığıyla sağlanmaktadır. Turkish Philantrophy Funds Amerikalı Türklerin bir araya gelerek oluşturduğu, eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, kalkınma ve afet yardımı alanlarını hedef alan New York merkezli bir topluluk ve yardım vakfıdır.

Üniversite Cinsel Taciz Ve Cinsel Saldırı Araştırması

KOÇ-KAM ve Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu; Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Uygulama Merkezi (HÜKSAM) tarafından yürütülen “Üniversitede Cinsel Taciz Ve Cinsel Saldırı Araştırması” kapsamında ortak çalışmalar yürütmüştür. 2013-14 yıllarında gerçekleştirilen bu araştırmanın amacı; Hacettepe Üniversitesinin Beytepe, Sıhhiye, Polatlı yerleşkelerindeki fakülte ve yüksekokul öğrencilerinin cinsel tacize yönelik deneyimlerini ve algıları anlamaktır. Araştırmanın sonuçlarından yola çıkılarak uzman raporları hazırlanmış; üniversite kampüslerindeki cinsel tacizin önlenmesine yönelik öneriler üretilerek, cinsel taciz durumlarında atılması gereken adımlar tasarlanmıştır.