Koç Üniversitesinde ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma’ konusunda bir UNESCO Kürsüsü kurulmuştur. Bu kürsüde toplumsal cinsiyet eşitliği ve insan odaklı sürdürülebilir kalkınma alanlarında çeşitli çalışmalar yapılacaktır.

Koç Üniversitesi UNESCO Kürsüsü nezdinde yeni bir bilim ödülü oluşturulmuştur. Bu, sürdürülebilir kalkınmada büyük önem taşıyan insan gelişimini ve esenliğini desteklemeye yönelik bir araştırma ödülüdür.

Son yıllarda kalkınmanın insan unsuru ön plana çıkmıştır.  İnsan sermayesi, insan kapasitesi, sağlıklı insan gelişimi gibi kavramlarla anılan bu yaklaşımla, toplumsal kalkınmanın sadece ekonomik ve teknolojik gelişmelerle değil, temel olarak insanın gelişimiyle ilgili olduğu ortaya konmuştur.

İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü, öncelikle psikoloji alanında insan gelişimini ya da genel olarak insan esenliğini desteklemeye yönelik uygulamalı ya da uygulamalara ışık tutabilecek bilimsel araştırma projeleriyle, sosyoloji ve eğitim bilimleri gibi diğer davranış bilimlerinde aynı mahiyetteki projelere verilir.

Ödüle Aday Olma Şartları:

 • Türk vatandaşı olmak
 • 40 yaşını geçmemiş olmak
 • Doktora derecesine sahip olmak ya da tez aşamasında doktora öğrencisi olmak

Başvuru ölçütleri

 1. Başvuru özgün nicel, nitel veya karma bir araştırma projesi olmalıdır.
 2. Başvurular sosyal bilim alanlarından veya bu alanları içeren çok disiplinli araştırmalar önerebilir.
 3. Uygulamalı bilim veya uygulamalı çıkarsamaları olan temel bilim araştırmaları teşvik edilmektedir.
 4. Başvuru, araştırmacının doktora tezinden farklı bir projeyi içermelidir. Araştırmacının doktora tezinin devamını veya doktora tezinden kaynaklanan bir araştırma sorusunu içeren başvurular sunulabilir.
 5. Başvuru halihazırda devam etmekte olan ve/veya farklı bir kurum tarafından desteklenmekte olan bir projeyi önermemelidir.

Başvuru belgeleri:

 1. Araştırmacının özgeçmişi
 2. Adayın iletişim bilgileri (e-posta, telefon, kurum, görev vb.) ve Projenin Türkçe ve İngilizce başlığı
 3. Araştırmacının son 5 senede fonlanmış olan tamamlanmış veya devam eden projelerinin listesi (proje başlığı, başlangıç ve bitiş tarihleri, fon miktarı, araştırmacının projedeki rolü, ve 100 kelimeyi geçmeyen özetini içerecek şekilde)
 4. Eğer araştırmacı doktorasını henüz tamamlamamış ise doktora tezinin önerisi ve doktora araştırmasının güncel durumunu özetleyen bir beyan
 5. Eğer araştırmacı doktorasını önceki 3 yıl içinde tamamlamış ise, doktora tezinin özeti ve önerilen projenin doktora tezinden nasıl ayrıştığını özetleyen bir beyan
 6. Başvuru özeti
 7. Başvuru

 

‘İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü’ başvuruları Türkçe veya İngilizce yapılabilir. Başvuru belgeleri PDF formatında unescochair@ku.edu.tr  e-mail adresine gönderilmelidir.

Başvuru Özeti

Başvurunun 250 kelimelik özeti (projenin amaçları, önemi, araştırma soruları, yöntemi)

Başvuru

Başvuru aşağıdaki başlıklar altında sunulmalıdır. :

 • Projenin amacı: Araştırmanın amacı veya amaçları; bu amaçların neden önemli olduğu (yaklaşık 500 kelime)
 • Projenin alanyazındaki yeri: Alanyazının bir sentezi ve projenin bu bağlamda beklenen özgün katkısı (yaklaşık 600 kelime)
 • Projenin kuramsal dayanağı, araştırma soruları veya hipotezleri, projenin araştırma sorularının veya hipotezlerinin beklenen sonuçları (yaklaşık 500 kelime)
 • Önerilen yöntem: projenin amaçlarına ulaşabilmesi için takip edilecek yöntem (araştırma tasarımı, örneklem, veri toplama araçları, veri toplama prosedürleri, veri analizi yöntemi) ve önerilen yöntemin gerekçeleri (yaklaşık 1000 kelime)
 • Projenin uygulamalı bilime katkısı (250 kelime)
 • Projenin beklenen çıktıları: sonuç raporu ile birlikte sunulabilecek çıktılar (yaklaşık 300 kelime)
 • Kaynakça (kelime limiti yoktur)
 • Detaylı iş takvimi (1 sayfa)
 • Proje personeli: projenin varsa danışmanları, araştırmacıları ve bu kişilerin projeye nasıl bir katkı yapacakları

 

Jüri Üyeleri:

Ödül jürisi, ikisi Koç Üniversitesi ve biri saygın araştırma üniversitelerinin sosyal bilimler bölümleri öğretim üyelerinden olmak üzere 3 kişiden oluşur.

Jürinin Çalışma Yöntemi:

Araştırma projeleri jüri tarafından değerlendirilir ve ödüle layık görülen aday veya en fazla iki aday için karara bağlanır. Değerlendirme sürecinde jüri tarafından ödüle layık eser olmadığına karar verilirse, o yıl için ödül verilmeyebilir.

Ödülün Duyurulması:

Ödülün duyurulması basın, üniversite kamu ile ilişkiler ve diğer ilgili kuruluşlarca gerçekleştirilir. Ödül internet yolu ile de duyurulur (https://kockam.ku.edu.tr/).

Başvuru Süreci

Son başvuru tarihi:  1 Eylül 2022

Ödül Hakkında:

İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü, Prof. Çiğdem Kağıtçıbaşı adına Türkiye’de insan esenliğine yönelik uygulamalı insan bilimine katkı olarak sağlanmaktadır. Ödül tutarı 50,000 TL’dir.